Przerzutki 15-20 zł
Hamulca V- brake 15-20 zł
Hamulca hydraulicznego 40-55 zł
wymiana płynu
odpowietrzenie
skrócenie przewodu
Sterów 10-20 zł
Piast (regulacja luzów) 25 zł
Suportu (regulacja luzów) 20-40 zł